Utbildad och engagerad personal

 

Barnen på våran förskola är 1-6 år och vi arbetar tydligt med alla barn kring samspel, språk och kommunikation. 

Vi arbetar med tydliga strukturer och tydliggörande pedagogik med olika verktyg utifrån alla barnens möjligheter och individuella behov.

Personalen är utbildad, engagerad och brinner för att ge barnen bästa möjliga förskoletid i nära samarbete med hemmet kring barnen.

Detta för att säkerställa att barnet bekräftas både individuellt såväl som i gruppen och individuellt för att få rätt utmaningar utifrån sin nivå.


Resursförstärkt förskola med ett specialpedagogiskt tänk!

 

Vi driver förskolan utifrån förskolans läroplan och Täby kommuns riktlinjer för fristående aktörer. Barnen ska varje dag känna samhörighet, sammanhang och samvaro med stora som små på förskolan.

Om du har frågor kring ditt barn, ett barn i er verksamhet eller är nyfiken att arbeta med oss, kontakta oss för information & besökstid på info@tabyparkforskola.se eller tel. 0723-05 48 69

Ansök

Ansökan om plats på Täby Park förskola sker på Täby kommuns hemsida.